Siljan Travklubb

Siljan Travklubb

tirsdag 28. februar 2012

Drammen 28-02-2012

I dagens lunsjomgang på Drammen Travbane var det en siljanhest til start.
I dagens 5 og siste lunsjløp var Super Nick datteren Lady Portia ute det endte med en 7 plass på tiden 21,2a over 1700m med Eirik Høitomt i sulkyen! :) 7 plassen var hvert 2000 kr! Vi gratulerer trener Stian Hovstø og eier Annbjørg Christensen med den fine plasseringen :)

fredag 24. februar 2012

Jarlsberg 24-2-2012

I kveldens omgang på Jarlsberg Travbane var det en siljanhest til start.
I kveldens 3 løp var Tysvær Mai ute det endte med en fin 4 plass på tiden 33,2 over 2100m med Thor Borg i sulkyen! 4 plassen var hvert 3000 kr!! :) Vi gratulerer trener Runar Hagen som også eier hesten sammen med May Kristin Hagen =)

tirsdag 14. februar 2012

TIL SALGS!

Tenkte jeg skulle lage en salgside der dere kan ta kontakt med meg hvis dere har en hest,hesteutstyr eller hestehenger dere skal selge! :)

Send meg gjerne mail: adressen er hanneronningen@hotmail.com
Mhv Hanne Rønningen

mandag 13. februar 2012

Klosterskogen 13-02-2012

I kveldens løp på Klosterskogen Travbane var det 2 siljanhester til start.
I kveldens 2 løp var Lady Portia ute det endte uplassert på tiden 22,0ag over 2100m med Eirik Høitomt i sulkyen! Trener er Stian Hovstø og eier er Annbjørg Christensen.
I kveldens 5 løp var Tysvær Mai ute det endte med 9 plass på tiden 32,6a over 2100m med Thor Borg i sulkyen! Vi gratulerer trener Runar Hagen som også eier hesten sammen med May Kristin Hagen! :)

lørdag 11. februar 2012

Referat fra Årsmøtet!

Protokoll for Årsmøte Siljan Travklubb 2011

Møtet ble avholdt på Grendehuset i Opdalen fredag 27.01.2012 kl 19.00.

Klubbens leder innledet møtet med å ønske alle velkommen og ba om ett minutts stillhet til minne om ett medlem, Thor Johannessen, som gikk bort i 2011.

Innkallingen til årsmøtet ble godkjent.

Leder ble valgt som møtets dirigent.

Svein Saga og Tormod Thorbjørnsen ble valgt til revisorer og til å undertegne protokollen.

Årsberetningen og regnskapet or 2011 ble gjennomgått uten anmerkninger.

Medlemskontigenten ble fastsatt til 200,- for enkeltmedlemmer og 300,- for familiemedlemskap.
Reglene for familiemedlemskap er at samboer/ektefelle til hovedmedlemmet samt barn frem til fylte 16 år som har samme adresse som hovedmedlemmet i folkeregistret.

Ingen innkomne forslag.

Valg:
I styret var Elisabeth B.Øksenholt og Inger Alice Tengesdal på valg, egge tok gjenvalg og ble enstemmig gjenvalg.
Vararep til styret var Hanne Rønningen og Nils Olav Grorud, Begge tok gjenvalg og ble enstemmig valgt.
I valgkomiteen var Kjell Tore Økseholt på valg hant tok gjenvalg og ble enstemmig gjenvalg.
Ponniansvarlig ble Cecilie Burvald enstemmig valgt til.
Leder ble enstemmig Jan Sæves.
Nestleder Runar Hagen.

Styret består i 2012 av:
- Jan Sæves Leder
- Stian Hovstø
- Runar Hagen Nestleder
- Elisabeth B.Øksenholdt
- Inger Alice Tengesdal
Vararep:
- Hanne Rønningen
- Nils Olav Grorud
Valgkomite:
- Pål Rønningen
- Margit Rønningen
- Kjell Tore Øksenholt

Leder ble valgt til å representere klubben i generalforsamlingen til DNT,
Telemark Travforbund (sammen med nestleder) og Telemark Toto.

Til slutt diskuterte årsmøtet planene om å bygge ny travbane på Vallemyrene.
Et enstemmig årsmøte ønsker ikke ny travbane på Vallemyrene.

Hestene i år som fikk dekken var:
- Casawee eid av Inger Alice Tengesdal
- Vår Faxa eid av Elisabeth B.Øksenholt

Referat skrevet av Stian Høvstø.

Undertegnet av:

Svein Saga Tormod Thorbjørnsen

torsdag 9. februar 2012

Bjerke 08-02-2012

På travkjøringen på landets hovedbane Bjerke Travbane onsdagkveld var det 2 siljanhester til start.
I kveldens 2 løp var Valle Arja ute det endte uplassert på tiden 30,4a over 2100m med Alexander Heisholt i sulkyen. Trener og eier er Carolyn Skyer!
Valle Arja & Alexander Heisholt!
I kveldens 8 løp var Gimle ute det endte uplassert på tiden 34,5 over 2140m med Alexander Heisholt i sulkyen! Trener og eier er Johan Hogstad!
Gimle & Alexander Heisholt!

onsdag 8. februar 2012

Drammen 06-02-2012

I kveldskjøringen på Drammen mandag kveld var det en siljanhest til start.

I kveldens 4 løp var Johan Hogstad trente og eide Norli Knærta ute det endte uplassert på tiden 37,1g over 2100m med Alexander Heisholt i sulkyen. Eier og trener er Johan Hogstad.

søndag 5. februar 2012

Klosterskogen 04-02-2012

På Årets 1 v75 kjøring på Klosterskogen Travbane var det 2 siljanhester til start.

I dagens 3 løp i monteløpet var Center Kall ute det endte uplassert på tiden 19,3a over 1700m med sin faste makker Trine-Alice.Tengesdal.Espedal i salen! Trener er Inger Alice Tengesdal og eier er Stall Sigøynerane.

I dagens 8 løp var Tysvær Mai ute det endte uplassert på tiden 32,3 g over 2100m med Thor Borg i sulkyen! Trener er Runar Hagen som også eier hesten sammen med May Kristin Hagen.

Jarlsberg 03-02-2012

I kveldens kulde på Jarlsberg Travbane var det en siljanhest til start.
I kveldens 3 løp var Final Dream ute det endte med dg med Elsie Hafsjold i salen. Trener er Bjørn Halvorsen som også eier hesten sammen med sønn Brede Halvorsen. Dreamen kommer sterkere tilbake!
Final dream her med Siv Emilie Løvvold!