Siljan Travklubb

Siljan Travklubb

søndag 24. november 2019

ÅRSMØTE 31 JANUAR 2020

Siljan Travklubb avholder årsmøte fredag 31.januar 2020 på Fagerlund kl 19.00🐴
Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
2. Valg av dirigent og 2 personer til å undertegne protokollen samt referent og tellekorps.
3. Årsberetning.
4. Regnskap.
5. Medlemskontigent.
6. Innkomne forslag. Disse må være styret i hende senest 3 uker før møtet.
7. Valg.
Vel møtt!
Hilsen styret

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar