Siljan Travklubb

Siljan Travklubb

torsdag 27. februar 2014

Uke 9 Starthester!

Denne uken er det 3 siljanhester og 2 siljanponnier til start.


Drammen Travbane V75 01-03-2013


Løp 4. Startspor 7. Vår Faxa - Kusk Tom Erik Solberg i sulkyen! Trener er Elisabeth. B. Øksenholt og eier er Stall Revahaugen.


Løp 5. Startspor 12. Riverside Touchman - Kusk Vidar Hop I sulkyen! Trener er Jan Sæves som også eier hesten sammen med Anne Grete Sæves.


Sørlandets Travpark 02-03-2014


Ponniløp. Startspor 3. Eksl. Classic Lady - Rytter Celine Rød i salen!


Ponniløp. Startspor 7. Luffsan(S) - Rytter Ingrid Elise Rød i salen!


Løp 3. Startspor 2. Big Chief - Kusk Thor Borg i sulkyen! Trener er Brede Halvorsen som også eier hesten sammen med Bjørn Halvorsen.

mandag 24. februar 2014

Sørlandets Travpark 22-02-14

I dagens V75 omgang på Sørlandets Travpark var det 1 siljanhest til start.


I dagens 4 løp var Vår Faxa ute det endte uplassert på tiden 28,6 over 2640m med Kristine Kvasnes i sulkyen! Trener er Elisabeth. B. Øksenholt og eier er Stall Revahaugen.

lørdag 22. februar 2014

Jarlsberg Travbane 21-02-22

I kveldens omgang på Jarlsberg Travbane var det 1 siljanponni og 2 siljanhester til start.


I kveldens ponniløp var nyinnkjøpte Månstorps Fax ute det endte med en fin 10 plass på tiden 2. 56,4G over 1660m med Sol Emilie Risdal i sulkyen! Vi gratulerer den unge og lovende kusken med den fine plasseringen i sitt 1 løp med den nye ponnien! :))


I kveldens 2 løp var Kolnes Flya ute det endte uplassert på tiden 35,0a over 2100m med Ole-Christian Kjenner i sulkyen! Trener er Inger-Alice. Tengesdal og eier er Stall Sigøynerane.


I kveldens 8 løp var Blue Va Bene ute etter pause det endte med en flott 3 plass på tiden 20,5 over 2100m med Pål Rønningen i sulkyen! Vi gratulerer trener og eier Hanne Rønningen med den flotte plasseringen! :))torsdag 20. februar 2014

Bjerke Travbane 19-02-2014

I kveldens omgang på landetshovedbane Bjerke Travbane var det 1 siljanhest til start.


I kveldens 3 løp var Valle Arja ute det endte uplassert på tiden 28,2a over 1609m med Lars Anvar Kolle i sulkyen! Trener og eier er Carolyn Skyer!

mandag 17. februar 2014

Uke 8 starthester!

Denne uken er det 4 siljanhester og 1 siljanponni til start.


Bjerke Travbane 19-02-2014


Løp 3. Startspor 9. Valle Arja - Kusk Lars Anvar Kolle i sulkyen! Trener og eier er Carolyn Skyer.


Jarlsberg Travbane 21-02-2014


Ponniløp. Startspor 2. Månstorps Fax - Kusk Sol Emilie Risdal! Trener og eier er Sol Emilie Risdal.


Løp 2. Startspor 5. Kolnes Flya - Kusk Ole-Christian Kjenner i sulkyen! Trener  er Inger-Alice Tengesdal og eier er Stall Sigøynerane.


Løp 8. Startspor 2. Blue Va Bene - Kusk Pål Rønningen i sulkyen! Trener og eier er Hanne Rønningen.


Sørlandets Travpark 22-02-2014


Løp 4. Startspor 1. Vår Faxa - Kusk Kristine Kvasnes i sulkyen! Trener er Elisabeth. B.Øksenholt og eier er Stall Revahaugen.
onsdag 12. februar 2014

Jarlsberg Travbane 11-02-2014

I dagens lunsjomgang på Jarlsberg Travbane var det 1 siljanhest til start.


I dagens 3 løp var Big Chief ute det endte med en fin 6 plass på tiden 20,5G over 2100m med Tom Erik Solberg i sulkyen! Vi gratulerer trener Brede Halvorsen som også eier hesten sammen med Bjørn Halvorsen med plasseringen. :))

mandag 10. februar 2014

HVORDAN BLI MEDLEM?

HVORDAN BLI MEDLEM I
SILJAN TRAVKLUBB:


SLIK GJØR DU:
- Send en mail til: jse@lemminkainen.no
- DETTE SKRIVER DU:
# Fult navn
# Dato/Mnd/År


Håper på mange nye medlemmer!


Mvh Styret i Siljan Travklubb!

Drammen Travbane 10-02-2014

I kveldens omgang på Drammen Travbane var det 3 siljanhester til start.


I kveldens 2 løp var Kolnes Flya ute det endte uplassert på tiden 38,0G over 2100m med Ole-Christian Kjenner i sulkyen! Trener er Inger-Alice.Tengesdal og eier er Stall Sigøynerane.


I kveldens 3 løp var Kringelandlovinda ute det endte uplassert på tiden 32,7a over 1700m med Alexander Heisholt i sulkyen! Trener og eier er Johan Hogstad.


I kveldens 6 løp var I Wish Icould Fly(US) ute det endte uplassert på tiden 17,5a over 1700m med Ole-Christian Kjenner i sulkyen! Trener er Inger-Alice.Tengesdal som også eier hesten sammen med Trine-Alice.T.Espedal.

lørdag 8. februar 2014

Uke 7 Starthester!

Denne uken er det 4 siljanhester til start.


Drammen Travbane 10-02-2014


Løp 2. Startspor 1. Kolnes Flya - Kusk Ole-Christian Kjenner i sulkyen! Trener er Inger-Alice. Tengesdal og eier er Stall Sigøynerane.


Løp 3. Startspor 9. Kringelandlovinda - Kusk Alexander Heisholt i sulkyen! Trener og eier er Johan Hogstad.


Løp 6. Startspor 1. I Wish Icould Fly - Kusk Ole-Christian Kjenner i sulkyen! Trener er Inger-Alice. Tengesdal som også eier hesten sammen med Trine-Alice. T. Espedal.


Jarlsberg Travbane 11-02-2014


Løp 3. Startspor 3. Big Chief - Kusk Tom Erik Solberg i sulkyen! Trener er Brede Halvorsen som også eier hesten sammen med Bjørn Halvorsen.

DNT's nye prøveløpsbestemmelser!!

Særskilte bestemmelser for prøveløp for hester oppstallet i Norge og i norsk trening, gjeldende fra og med 1.februar 2014;
For å kunne delta i totalisator- og premieløp må ustartede hester, og hester som ikke har startet i gjeldende løpsart (sulky-/montéløp), gjennomføre godkjent prøveløp over en distanse av minimum 2000 meter, og med gjeldende tidskrav for sin årsklasse og løpsart. 
Prøveløp for toårige hester kan avvikles etter 1. juli. 
Utenlandskregistrert hest i utenlandsk trening må være startberettiget i sitt hjemland for å være startberettiget i Norge. Hest som har gjennomført godkjent prøveløp i sitt hjemland, er også startberettiget i Norge. 
Prøveløp avvikles med voltestart. 
Det er ikke tillatt å ha hjelpemann på start i prøveløp. 
Det er ikke tillatt å ha med hjelpehest i prøveløp. 
Innmelding/starterklæring til prøveløp foretas på samme måte og til samme tid som angitt i Løpsbulletinen for angjeldende bane og dag. 
Hest som har deltatt i fire prøveløp de siste tolv måneder uten å bli kvalifisert, må vente i én måned før den igjen kan delta i prøveløp. 
Startberettiget hest kan ikke delta i prøveløp med unntak av når den deltar med kjører/rytter som avlegger eksamen i henhold til gjeldende lisensbestemmelser. 
Startberettigede hester kan ikke delta i prøveløp tidligere enn 10 dager før det tidspunkt den ikke lenger fyller kravet til startberettigelse eller tidspunkt for meddelt startforbud utløper. 
Hest som rapporteres i prøveløp får ikke godkjent dette. 
I prøveløp benyttes mørk sportrekning. 


Hester må ha nytt godkjent prøveløp før den igjen kan delta i totalisator/premieløp når den ved innmeldingsfristens utløp: 
1. ikke har vært til start i totalisator/premieløp innenfor de siste tolv måneder, eller ikke fyller tidskravet for sin årsklasse 
2. ikke har oppnådd tidskravet innenfor de siste tolv måneder (uansett startmetode/løpsart) 
3. har vært meddelt startforbud 30 dager eller mer for forhold som angikk hesten 
4. i siste tre starter (medregnet halve linjer) ikke har godkjent prestasjon, uavhengig av løpsart (sulky/monté) 
5. i siste fem starter (medregnet halve linjer) har mer enn tre starter uten godkjent prestasjon, uavhengig av løpsart (sulky/monté) 


Som godkjent prestasjon regnes start der hest ikke er diskvalifisert, distansert eller har brutt løp. 
Prøveløp i henhold til bestemmelsene pkt. 3, eller krav om prøveløp i medhold av løpsreglementets §§ 11-4 og 12-7, skal avvikles i den løpsart som utløste startforbudet. I spesielle tilfeller kan banedommernemnden ilegge hesten krav om nytt godkjent prøveløp i begge løpsarter, før hesten igjen kan starte i travløp.


Tidskrav: 
Gjeldende tidskrav (kilometertid) for prøveløp, travhester. 
Sulkytidskrav 
Alder:        Kaldblodshester                  Varmblodshester 
2 år                   1.55.0                                      1.28.0 
3 år                   1.50.0                                      1.25.0 
4 år og eldre     1.42.0                                      1.23.0 


Montétidskrav: 
5 år og eldre         1.42,0
4 år og eldre         1.23,0


To sekunder kan tillegges tidskravet dersom baneforholdene vurderes å være vesentlig tyngre enn normalt den aktuelle løpsdagen. Beslutning om baneforhold skal fattes av banedommernemnden, i samråd med stevneveterinær.
Beslutning om tillegg i tidskravet skal være meddelt over høyttaleranlegget i forkant av prøveløpene. 


Prøveløp skal gjennomføres på ordinære totalisatorbaner, eller i tilknytning til totalisatorstevne eller registrert premiekjøring.

Biri Travbane 08-02-2014

I dagens V75 omgang hadde Carolyn Skyer tatt turen til Biri Travbane med sin egeneide og trente Valle Arja.


I dagens 8 løp var Valle Arja ute. Valle Arja tok teten i det bilen slapp feltet og lå i tet helt til en trykte på utsiden og fikk overta. Valle Arja lå i lederrygg og holdt fint inn til en fin 4 plass på tiden 30,6a med Lars Anvar Kolle i sulkyen! 4 plassen var hvert 12 000 kr! Vi gratulerer trener og eier Carolyn Skyer med den flotte plasseringen! :))

tirsdag 4. februar 2014

Referat fra årsmøtet!Referat fra generalforsamling


Årsmøtet for Siljan Travklubb ble avholdt 31. Januar 2014 på Opdalen Grendehus.
18 medlemmer møtte opp.


Leder ble vagt til dirigent.


Møtet ble innledet med 1 minuttstillhet for de som gikk bort i 2013.


Innkallingen til Årsmøtet ble godkjent.


Revisorer til å undertegne protokoll ble Stian Hovstø og Jan Sæves.


Medlemskontingenten ble som den var 200 for enkelt personer over 16 år og 300 kr for familiemedlemskap


Årsberetningen og regnskapet ble godkjent.


Ingen innkommende forslag.


Styret i 2013 var: Formann: Stian Hovstø. Nestformann: Pål Rønningen, Kasserer: Elisabeth. B. Øksenholt, Sekretær: Hanne Rønningen, Styremedlem: Jan Sæves, Varaer: 1 Vara: Nils Olav Grorud og 2 vara Margit Rønningen


På Valg var: Hanne Rønningen, Margit Rønningen og Nils Olav Grorud
Nye styret: Formann: Stian Hovstø. Nestformann: Pål Rønningen, Kasserer: Elisabeth. B. Øksenholt, Sekretær: Margit Rønningen, Styremedlem: Jan Sæves, Varaer: 1 Vara: Hanne Rønningen(Ny) og 2 vara Nils Olav Grorud. Margit Rønningen ny inn i styret som sekretær og Hanne Rønningen ned som vara.


Valgkomiteen: Formann Kjell Tore Øksenholt, Runar Hagen og Brede Halvorsen.


Revisorer: May Kristin Hagen og Anne Grete Sæves ble valgt.


Telemark Travforbund: Formann Stian Hovstø + nestleder Pål Rønningen


Telemark Toto: Stian Hovstø


Ponniansvarlig dette skulle bli valgt utenom generalforsamlingen da dette ikke var noe generalforsamlings sak.


Årets Varmblodshest ble: Riverside Touchman. Eiere og trener fikk dekken og diplom for dette.


Årets Kaldblodshest ble: Vår Faxa. Eier og trener fikk dekken og diplom for dette.


Årets Ponni ble: Linhagens Fritz. Eiere og trenere fikk dekken og diplom for dette


Petter Hagen fikk diplom for årets ponnikusk i Siljan travklubb.


Hanne Rønningen fikk en liten oppmerksomhet for arbeidet hun gjør med nettsiden til travklubben.
Skrevet av: Sekretær: Hanne Rønningen
-----------------------------                               ------------------------------
     Stian Hovstø                                                       Jan Sæves

Uke 6 Starthester!

Denne uken er det 1 siljanhest til start.


Biri Travbane 08-02-2014


Løp 8. Startspor 5. Valle Arja - Kusk Lars Anvar Kolle i sulkyen! Trener og eier er Carolyn Skyer.