Siljan Travklubb

Siljan Travklubb

søndag 29. januar 2017

Uke 5 Starthester:

Klosterskogen Travbane 30-01-2017
Løp 2.Startspor 6. Sager'n - Kusk Gunnar Austevoll i sulkyen! Trener er Svein Saga som også eier hesten sammen med Anne Grethe Saga.
Løp 3.Startspor 11. Global Touch - Kusk Eirik Høitomt i sulkyen! Trener er Stian Hovstø som også eier hesten sammen med Svein Hovstø.
Løp 7.Startspor 9. Chip Va Bene - Rytter Christina.A.Hande på ryggen! Trener og eier er Margit Rønningen.
Løp 7.Startspor 10. Run Kajoka - Rytter Anita Valstad Hagmann på ryggen! Trener er Hanne Rønnigen som også eier hesten sammen med Oddbjørn Sveen & Sven Roar Jacobsen.

Bjerke Travbane 01-02-2017
Løp 2.Startspor 8. Body Va Bene - Kusk Eirik Høitomt i sulkyen! Trener er Stian Hovstø og eier er Øystein Serkland.

Jarlsberg Travbane 03-02-2017
Løp 2.Startspor 2. Chip Va Bene - Christina A.Hande på ryggen! Trener og eier er Margit Rønningen.

Klosterskogen Travbane 04-02-2017
Ponniløp.Startspor 2. Skarvikens Maskot - Kusk Celine Rød i sulkyen!
Ponniløp.Startspor 4. Smedens Nirvana - Kusk Mina Charlotte Rølvaag i sulkyen!

fredag 20. januar 2017

Årsberetning 2016 for Siljan Travklubb

Årsmelding 2016 for Siljan Travklubb

Årsberetning 2016 for

Siljan Travklubb

1. OVERSIKT TILLITSVALGTE

Styret har bestått av:

Stian Hovstø (leder)

Pål Rønningen (nestleder)

Brede Halvorsen (kasserer)

Margit Rønningen (sekretær)

Jan Sæves

1.Vara Hanne Rønningen

2.Vara Nils Olav Grorud

Valgkomite: Dagfinn Sønstvedt

Oddbjørn Sveen

Kjell Tore Øksenholt


Forslag til nytt styre fra Valgkomite 2017:

Stian Hovstø (leder) gjennvalg

Pål Rønningen (nestleder) gjennvalg

Brede Halvorsen (kasserer) ikke på valg

Margit Rønningen (sekretær) ikke på valg

Jan Sæves(styremedlem) ut inn Elin Eilefsen

1.Vara Hanne Rønningen ut inn Inger Alice Tengesdal

2.Vara Nils Olav Grorud gjennvalg

Valgkomite: Dagfinn Sønstevedt ut Elisabeth B.Øksenholt inn

Oddbjørn Sveen ikke på valg

Kjell Tore Ølsenholt gjennvalg


2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET

Det har ikke blitt oppnevnt utvalg av styret i 2016

3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON

Siljan Travklubb har ikke hatt medlemmer som har tillitsverv i andre organisasjonsledd eller organer tilknyttet hestesporten, f.eks:

a) Det Norske Travselskap

b) Travforbund

c) Styremedlem i driftsselskap

Leder har deltatt på leder-møter i regi Telemark Travforbund samt Generalforsamling i DNT, Telemark Travforbund (sammen med Jan Sæves), Telemark Toto og Klosterskogen Travbane A/S.

Jan Sæves deltok på høstkonferanse i regi Telemark Travforbund.

4. MEDLEMSOVERSIKT OG KONTINGENTER

Medlemskategori (over/t.o.m. 16 år) 2016 2015 2014 2013

Ordinært medlem 40

Hovedmedlem i familie 7

Familiemedlem (under 16 år) 15

Æresmedlem 1

Sum 63

Johan Hogstad er æresmedlem.

5. HESTEEIERE OG LISENSER

Pål Rønningen og Trine Alice og AnnikaTengesdal har kjørelisenser. Laget har 2 profftrenerlisenser og ca 10 amatørtrenerlisenser.

6. MØTER OG SAKER BEHANDLET AV STYRET

Det er avholdt 4 styremøter og behandlet 25 saker.

Bestemt å lage ny slodd til å vedlikeholde banen på Evjene med.

7. LOKALKJØRINGER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Premiekjøringen ble avholdt på Klosterskogen den 02.04.2016 med rundt 50 meldte hester.

DNT 3-års pokal ble vunnet av Wellek 1.33,7 ,kusk Kjell Løvdal

Siljan Travklubb's Vandrepokal ble vunnet av Troll Svenn, kusk Kjell Løvdal

Det ble forøvrig dobbeltseier til klubben i monteløpet for varmblodshester, . Chip Va Bene, eier Margit Rønningen, vant foran Jan og Anne Grete Sæves sin Riverside Touchman.

8. ANDRE AKTIVITETER

Travklubben hadde grillfest på Fagerlund den 20.mai med 11 deltakere.

Vi har hatt vakthold i hesteringen på Klosterskogen, både på vanlige kjøringer og påskekjøring.

9. SPORTSLIGE RESULTATER/OVERSIKTER

Innsatspremiene går i 2016 til:

Varmblodshest: Riverside Touchman eid av Jan og Anne Grethe Sæves, 38.500,-

Kaldblodshest: Sager`n eid av Svein og Anne Grethe Saga, 37.750,-

Ponni: Luffsan eid av Ingrid Elise Rød.

Ponnikusk: Erik Sikane og Sol Emile Eilefsen Risdal

Lagets 16 starthester kjørte inn rundt 400.000,- i 2016.

De som kjørte inn mest i tillegg til vinnerne av innsatspremiene er:

Body Va Bene 50.500,-

Black Symphonic 44.000,-

Run Kajoka 37.000,-

Komnes Molla 35.000,-

10. DRIFT AV ANLEGG

Evjene har blitt litt oppgradert, masse er fylt på, banen er høvla og stallene er blitt mala.

Allum Transport gravde opp en stor stein og kjørt på masse. Runar banemann ved Klosterskogen travbane, høvla banen for oss. Maling av stallene ble gjort på dugnad.

Dette har kostet 32.750,-

Evjene blir mye brukt av både ridehestene og travhestene i området.

.

11. UTVALG OG KOMITEERS BERETNINGER

Siljan Travklubb hadde ingen utvalg i 2016.

12. REKRUTTERINGSVIRKSOMHET

Klubben hadde i 2016 11 medlemmer med ponnikusklisens.

Ponniene gjorde mange gode prestasjoner.

Luffsan ble norgesmester med Mina Charlotte Rølvaag i sulkyen.

13. KURS/TEMA/KLUBBKVELDER.

Ingen aktivitet i denne kategorien i 2016.

14. STYRETS VURDERING AV PERIODEN

De sportslige resultatene har vært helt ordinære.

Flere av medlemmene fikk føll i 2016 og noen venter føll i 2017,så vi er spent på fremtiden.

15. REGNSKAP

Underskudd på 11.424,99. Oppgraderingen av Evjene er den store utgiftsposten som forårsaket underskuddet. 

torsdag 19. januar 2017

Resultater startende hester uke 3:

Jarlsberg Travbane 19-01-2017

Chip Va Bene tok en fin 6 plass på tiden 17,3a over 2100m med Gunnar Austevoll i sulkyen! Vi gratulerer trener og eier Margit Rønningen med plasseringen! :)

Run Kajoka hadde en dårlig dag og endte uplassert på tiden 19,3a over 2100m med Gunnar Austevoll i sulkyen! Trener er Hanne Rønningen som også eier hesten sammen med Oddbjørn Sveen & Sven Roar Jacobsen.

Komnes Molla tok en flott seier på tiden fine 34,3 over 2120m med Jan Rune Gaustad i sulkyen! Vi gratulerer trener Jan Rune Gaustad og eier Johan Hogstad med den flotte seieren! :) (bilde målfoto)

Uke 3 Starthester:

Jarlsberg Travbane 19-01-2017

Løp 3. Startspor 4. Chip Va Bene - Kusk Gunnar Austevoll i sulkyen! Trener og eier er Margit Rønningen.

Løp 4. Startspor 10. Run Kajoka - Kusk Gunnar Austevoll i sulkyen! Trener er Hanne Rønningen som også eier hesten sammen med Oddbjørn Sveen & Sven Roar Jacobsen.

Løp 5. Startspor 6. Komnes Molla - Kusk Jan Rune Gaustad i sulkyen! Trener er Jan Rune Gaustad og eier er Johan Hogstad.

Resultater startende hester uke 2:

Drammen Travbane 15-01-2017

Global Touch tok en flott 3 plass på tiden 17,9 a over 2100m med Eirik Høitomt i sulkyen! Vi gratulerer trener Stian Hovstø som også eier hesten sammen med Svein Hovstø

Uke 2 Starthester:

Drammen Travbane 15-01-2016

Løp 5. Startspor 3. Global Touch - Kusk Eirik Høitomt i sulkyen! Trener er Stian Hovstø som også eier hesten sammen med Svein Hovstø.

søndag 8. januar 2017

Resultater startende hester uke 1:

Klosterskogen Travbane V75 07-01-2017

Charlie CC tok en flott 2 plass på tiden 2.29,5 G over 1700m med Ingrid Elise Rød i sulkyen! Vi gratulerer! :)

Eksl.Classic Lady tok en flott 3 plass på tiden 2.39,8 G over 1700m med Sarah Rød i sulkyen! Vi gratulerer! :)

Goronje ble DG med Celine Rød i sulkyen!

Uke 1 Starthester:

Klosterskogen Travbane V75 07-01-2016

Ponniløp. Startspor 2. Goronje - Kusk Celine Rød i sulkyen!

Ponniløp. Startspor 4. Eksl. Classic Lady - Kusk Sarah Rød i sulkyen!

Ponniløp. Startspor 5. Charlie CC - Kusk Ingrid Elise Rød i sulkyen!