Siljan Travklubb

Siljan Travklubb

søndag 26. november 2017

Årsmøte!

Siljan Travklubb avholder årsmøte fredag 26.januar 2018 på Fagerlund kl 19.00
 
Saksliste

▪️Godkjenning av innkalling og saksliste.
▪️Valg av dirigent og 2 personer til å undertegne protokollen samt referent og tellekorps.
▪️Årsberetning.
▪️Regnskap.
▪️Medlemskontigent.
▪️Innkomne forslag. Disse må være styret i hende senest 3 uker før møtet.
▪️Valg.
 
Vel møtt!❗️❗️

Hilsen styret 🐴😊
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar