Siljan Travklubb

Siljan Travklubb

torsdag 25. januar 2018

Årsmelding 2017


Årsmelding

2017 for

Siljan Travklubb


Årsberetning 2017
for
Siljan Travklubb


1.          OVERSIKT TILLITSVALGTE

Styret har bestått av:

Stian Hovstø (leder)
Pål Rønningen (nestleder)
Brede Halvorsen (kasserer)
Margit Rønningen (sekretær)
Elin Eilefsen

1.Vara             Inger-Alice Tengesdal                      
2.Vara             Nils Olav Grorud

Valgkomite:    Elisabeth Øksenholt              
                        Oddbjørn Sveen                    
                        Kjell Tore Øksenholt Det har ikke blitt oppnevnt utvalg av styret i 2017
Siljan Travklubb har 2 medlemmer som har tillitsverv i andre organisasjonsledd eller organer tilknyttet hestesporten.
Telemark Travforbund: Stian Hovstø og Hanne Rønningen er styremedlemmer.


Leder har deltatt på leder-møter i regi Telemark Travforbund samt Generalforsamling i DNT, Telemark Travforbund, Telemark Toto og Klosterskogen Travbane A/S og høstkonferanse i regi Vestfold Travforbund.

Medlemskategori (over/t.o.m. 16 år)
2017
2016
2015
2014
Ordinært medlem
   44
40


Hovedmedlem i familie
    6
7


Familiemedlem (under 16 år)
   8
15


Æresmedlem
    1
1


Sum
  59
63Johan Hogstad er æresmedlem.

Medlemskontigenten er 200,- for enkeltmedlemmer og 300,- for familiemedlemmer.


Pål Rønningen og Trine Alice og Annika Tengesdal har kjørelisenser. Laget har 2 profftrenerlisenser og ca 10 amatørtrenerlisenser.
Det er avholdt 4 styremøter og 2 medlemsmøter.

Det er kjøpt inn ny slodd til Evjene.Det ble ikke avholdt lokalkjøring i regi Siljan travklubb grunnet for få meldte hester. Vi fant ingen passende ny dato etter det.


Vi har hatt vakthold i hesteringen på Klosterskogen.Innsatspremiene går i 2017 til:
Varmblodshest: Global Touch eid av Svein og Stian Hovstø, 55.500,-
Kaldblodshest: TangenTora eid av Bjørn-Vidar og Asbjørn Rød, 65.253,-
Ponni: Charlie C.C. eid av Celine Rød.

Lagets 14 starthester kjørte inn rundt 500.000,- i 2017.
De som kjørte inn mest i tillegg til vinnerne av innsatspremiene er:
Body Va Bene 75.000,-
Black Symphonic  41.000,-
Komnes Bork 65.000,-
Komnes Molla 68.000,-
Sager`n 63.500,-


Evjene blir mye brukt av både ridehestene og travhestene i området.

22.05.17 hadde klubben besøk av anleggskontakten i Telemark travforbund Agnar Svartdal samt forbundssekretær Jorunn Svensson. De inspiserte rettbanen vår.

.

Siljan Travklubb hadde ingen utvalg i 2017.Klubben hadde i 2017 9 medlemmer med ponnikusklisens.
Ponniene gjorde mange gode prestasjoner.Ingen aktivitet i denne kategorien i 2017.De sportslige resultatene har vært helt ordinære.

Flere av medlemmene fikk føll i 2017 og noen venter føll i 2018, så vi er spent på fremtiden.
Det ble etter driftsunderskudd på 8.236,37. Årsaken er kjøp av ny slodd til Evjene samt at vi ikke hadde lokalkjøring og gikk glipp av en del inntekter der.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar