Siljan Travklubb

Siljan Travklubb

onsdag 17. februar 2021

Siljan Travklubb avholder årsmøte fredag 16 april 2021 på kl 19.00

 Siljan Travklubb avholder årsmøte fredag 16 april 2021 på kl 19.00

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
2. Valg av dirigent og 2 personer til å undertegne protokollen samt referent og tellekorps.
3. Årsberetning.
4. Regnskap.
5. Medlemskontigent.
6. Innkomne forslag. Disse må være styret i hende senest 3 uker før møtet.
7. Valg.
Påmelding til stian på tlf 99531297 innen mandag 12.april.
Vel møtt!
Hilsen styret

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar